sundhedsstyrelsen

En af os

PR,some,film,undersøgelser

En halv million danskere lider af en psykisk sygdom og over halvdelen af alle danskere er i berøring med psykisk sygdom som pårørende. Men selvom psykisk sygdom er et helt almindeligt fænomen, er emnet stadig meget tabubelagt.

"en af os"

Primetime har udviklet den nationale oplysningskampagne ”EN AF OS” fra idé til eksekvering. Indsatsen har til formål om at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark for at gøre det lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som ”EN AF OS”. 

Bag kampagnen står et stærkt og stort netværk, Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af partnerne: Sundhedsstyrelsen, Dansk Regioner, Trygfonden, PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL, Socialstyrelsen og Komiteen for sundhedsoplysning.