Nykredit

ESG-barometer

Bæredygitghedsanalyse

 
Gennem kvantitativ dataindsamling hjalp vi Nykredit med at få indsigt i deres kunders oplevede handling i forhold til bæredygtighed.
Med udgangspunkt i Nykredits ønske om en analyse, foreslog vi at skabe et ESG-Barometer, der både hjælper kunderne med at navigere i krav og muligheder – og skaber en stærk kobling til Nykredits kunde- og samfundsløfte.