Primetime måler hvert år danskernes tillid til hinanden, til politikerne og til bærende samfundsinstitutioner.

Årets tillidsbarometer viser, at danskernes tillid er rekordlav, og at vi balancerer på kanten af at være et samfund, der er præget af mistillid. Det drives særligt af tilliden til regeringen, som har nået et historisk lavpunkt. Til gengæld er tilliden til danske myndigheder stabiliseret efter at være dalet flere år i træk.

Desuden mener danskerne, at EU er en vigtig institution, når det kommer til at løse de komplekse problemer, som verden og Europa står overfor.

Du kan blive klogere på tilliden til virksomheder, hvilke dagsordener danskerne bekymrer sig om og meget mere i dette års tillidsbarometer. Vi håber, du vil læse med.

de 6 vigtigste indsigter

TILLIDEN I DANMARK ER UNDER PRES

myndighederne er på vej tilbage

tilliden til regeringen
har nået et nyt lavpunkt

danskerne tror på eu

optimismen vokser på hjemmefronten – trods uro i verden

der er en massiv bekymring for, hvad ai kan bruges til

TILLDSINDEKS I ANDRE LANDE

holland
56
canada
53
australien
52
italien
50
danmark
50
sverige
49
Frankrig
47
irland
47
spanien
46
usa
46
usa
45
uk
39

DANSKERNES TILLID TILFORSKELLIGE AKTØRER

'personer som mig selv'
77%
forskere/videnskabsfolk
73%
embedsfolk
43%
virksomhedsledere
42%
journalister
35%
politikere
27%

procentdel med tillid til, at den pågældende institution gør, hvad der er bedst

myndigheder
60%
virksomheder
58%
ngo'er
55%
medier
31%

tillid: 60-100

neutral: 50-59

manglende tillid: 1-49

HAR TILLID TIL REGERINGEN
0 %
TROR, AT DANMARK BEHØVER EU FOR AT HAVE EN STÆRK STEMME I VERDEN
0 %
ER BEKYMREDE FOR, AT AI I STORT OMFANG VIL BLIVE MISBRUGT TIL AT SNYDE OG/ELLER SPREDE MISINFORMATION
0 %
Danskerne er mest bekymrede for
sundhedsvæsenet i fremtiden
83%
krig og usikkerhed i verden
69%
klimaforandringer
67%
at ikke alle i samfundet kan følge med i den digitale udvikling
67%

Med vores Tillidsbarometer præsenterer vi indsigter om danskernes tillid til hinanden, til det danske samfund og til de bærende samfundsinstitutioner. Rapporten udgives årligt og er til fri download og brug.

LÆS TIDLIGERE RAPPORTER

Primetime

Nørrebrogade 45
2200 København N
Danmark

T: (+45) 3313 0525
M: hello@primetime.dk
CVR: 40 41 61 37

Copyright © Primetime 2023