Bæredygtighed
Transport
Fonde, foreninger & interesseorganisationer
Finans
Fødevarer
Tech & digitalisering
Byggeri & byernes forvandling
Det offentlige Danmark
B2C & Retail
Sundhed
Kultur & Oplevelser

 

Bæredygtighed

Virksomheder, myndigheder og organisationer er allerede i fuld gang med at gøre verden mere bæredygtig. De sidste mange år har Primetime været med på siden som rådgiver for en lang række virksomheder, myndigheder og organisationer.

Klimapåvirkning og ESG-mål fylder mere og mere for vores kunder, som vi hjælper med at navigere i omverdenens forventninger og med at finde balancepunktet mellem kommunikation og reelle forandringer.

Vi hjælper med alt fra de indledende tanker til strategiudvikling, dialog med interessenter og kreativ eksekvering af kommunikationsindsatser, udarbejdelse af årsrapporter og afvikling af konferencer.

Casper Hyldekvist Managing partner

Transport

Solid infrastruktur binder Danmark sammen. Men det er også et yderst reguleret og debatteret område – særligt i disse år, hvor ambitiøse klimamål stiller nye krav til branchen. Primetime rådgiver både kunder i transportbranchen, der fx ønsker at gå forrest i den grønne omstilling, men også de kommuner, organisationer og virksomheder, der ønsker at forbedre de danske transportmuligheder og dermed skabe vækst og liv i hele Danmark. Til vands, til lands og i luften.

Casper Hyldekvist Managing partner

Fonde, foreninger & interesseorganisationer

Lektiecaféer i sociale boligområder og kulturhuse i danske storbyer. Fonde og foreninger spænder vidt og er afgørende forandringsagenter i det danske samfund. De er med til at skabe både kulturelle og sociale forandringer lokalt og på nationalt niveau. Primetime hjælper med at få udbredt de mange gode historier og med at få skærpet den enkelte fond eller forenings værditilbud over for både beslutningstagerne, men ikke mindst over for dem, det hele handler om.

Casper Hyldekvist Managing partner

Finans

Tillid og præcision i kommunikationen er to helt afgørende parametre, når der skal kommunikeres til de finansielle markeder. Vi har omfattende erfaring med at tilrettelægge og håndtere kommunikation i forbindelse med fusioner og andre M&A-aktiviteter, også i sager med stor politisk og samfundsmæssig bevågenhed. Budskabstræning forud for investormøder og regnskabsfremlæggelser, udarbejdelse af årsrapporter og ESG-rapportering er blandt andre kompetencer i vores team.

Fødevarer

Fødevarer er ikke bare noget, vi spiser. Sektoren bliver konstant mødt af nye krav i forhold til bæredygtighed, sundhed og kvalitet. Primetime har årelang erfaring med kommunikation i forskellige dele af den danske fødevaresektor. Vi hjælper alt fra producenter og detailkæder til restauranter, platformvirksomheder og fødevare-apps. Og vores indsatser strækker sig helt fra kommunikationsstrategier og kampagneindsatser til politisk interessevaretagelse og presserådgivning.

Casper Hyldekvist Managing partner

Tech & digitalisering

Tech og digitale løsninger bliver en stadigt større del af vores hverdag. Det gælder både, det udstyr vi kan købe, og de nye løsninger, vi skal bruge i kontakten med det offentlige. Der er allerede mange forskellige aktører og produkter på banen, og der kommer hele tiden flere til. Primetime rådgiver private brands inden for hardware og software om, hvordan de skiller sig ud på markedet. Og vi rådgiver offentlige myndigheder om, hvordan de kan gøre danskerne mere digitale. Og mere sikre.

Vi bruger alle PR-, kommunikations- og marketingdiscipliner til at skære igennem støjen og sætte både større samfundsagendaer og skabe synlighed omkring enkelte brands og produkter.

Byggeri & byernes forvandling

Urbanisering og omdannelsen af vores byer er en af de megatrends, der berører flest danskere. Området har høj politisk bevågenhed og er samtidig stærkt reguleret. Det handler ikke kun om at bygge det rigtige, men også om at gøre det i tæt dialog med sine omgivelser. Vi har dyb indsigt i de politiske dynamikker og kommercielle interesser, der er på spil i større byggeprojekter. Vi kan hjælpe med alt fra strategien til konkrete aktiviteter, der til sammen skal øge muligheden for opbakning i stedet for modstand fra politikere, borgere og interesseorganisationer.

Casper Hyldekvist Managing partner

Det offentlige Danmark

Effektiv og målrettet kommunikation fra det offentlige er essentiel for at nå ud til den enkelte borger, når komplekse budskaber skal formidles. Det gælder især, når tingene forandrer sig, og borgerne skal vænne sig til noget nyt og måske ændre adfærd.

Primetime har gennem flere årtier været et af de bureauer, der har udarbejdet flest offentlige holdnings- og adfærdskampagner. For en lang række forskellige styrelser, kommuner og ministerier. På tværs af sektorer og fagområder udarbejder vi adfærdskampagner fra a-z med op til hele Danmarks befolkning som målgruppe.

B2C & Retail

Kunder forventer gode købsoplevelser: At få kunderne til at føle sig talt til, uanset om de reagerer på pris, kvalitet eller noget helt tredje. Primetime skaber fortællinger om brands og produkter for at få virksomheder til at skille sig ud på markedet på tværs af produktkategorier og både med hensyn til online og fysisk salg. Gennem traditionel PR, produkt-PR og eventplanlægning skaber vi synlighed og interesse. Og gennem digitale strategier sørger vi for bedst muligt at ramme virksomheders målgrupper, der hvor de er.

Casper Hyldekvist Managing partner

Sundhed

God kommunikation om sundhed er både afgørende for den enkelte patients velfærd og for at skabe positive forandringer i sundhedssektoren. Vi har indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen og de forskellige aktørers ansvar på tværs af den offentlige og private sektor.  Vi bruger vores viden til at skabe sundhedsmæssige forandringer hos befolkningen med øje for, at sundhed kan være et ømtåleligt emne, og nogle patientgrupper kan være svære at nå. Vi hjælper også organisationer, der ønsker at opnå indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden, eller øge deres omdømme overfor omverdenen.

Martin Geertsen Director, Healthcare

Emilie Stenderup-Jensen Senior Advisor

Kultur & Oplevelser

Vi hjælper kulturinstitutioner med at sætte deres aftryk på samfundet. Vores kundeportefølje tæller alt lige fra indholdsproducenter og broadcasters over til teatre, spillesteder og helt til destinationer og attraktioner. Uanset om det drejer sig om at afdække omverdens opfattelse af organisationen gennem omdømmeanalyser, tiltrække besøgende til begivenheder og attraktioner via kampagner og presseindsatser, eller opnå indflydelse på de vilkår, der sætter rammen for kulturinstitutionen, har vi ressourcerne til at hjælpe.

Casper Hyldekvist Managing partner

 

Vil du høre mere?

Casper Hyldekvist

MANAGING PARTNER

 

T: (+45)2688 9806

M: ch@primetime.dk