cookies og

privatlivspolitik

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. om du tidligere har besøgt siden, hvilket sprog du gerne vil have vist på hjemmesiden m.m. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider, ligesom tredjeparterne i afsnittet nedenfor bruger cookies til give et tydeligt indblik i din færden, formål og adfærd. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Den data vi indsamler om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. i det omfang disse oplysninger er kendt, bliver videredelt med tredjepartssystemer, som kun Primetime Kommunikation har adgang til.
Det drejer sig om følgende tredjeparter:
Google Analytics
Facebook (Facebook Pixel)
LinkedIn (LinkedIn Insights)

Dine personoplysninger, som følge af din brug af vores website, vil blive opbevaret i:
Google Analytics – 26 mdr.
Facebook (Facebook Pixel) – 180 dage
LinkedIn (LinkedIn Insights) – 6 mdr.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:
CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (alle browsere)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med Android styresystem
Telefoner med Windows 7

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Privatlivspolitik

Primetime behandler personoplysninger til legitime, forretningsmæssige formål og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling af de personoplysninger, som vi modtager om kunder, ansøgere, samarbejdspartnere og andre, vi har et professionelt samarbejde med.

I overensstemmelse med lovgivningen behandler vi kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime, forretningsmæssige interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Når cookies bruges til andet end for at få hjemmesiden til at fungere, sker dette på baggrund af samtykke i henhold til cookiebekendtgørelsens § 3 og, hvis sådanne cookies er personoplysninger, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, ligesom vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Personoplysninger, der kan tilgås af Primetimes medarbejdere i forbindelse med kundeforholdet, er altid omfattet af en databehandleraftale, der beskriver de forpligtelser, der følger med behandlingen af kundens data.

Dine rettigheder

Uanset om du er kunde, bruger af hjemmesiden, ansøger eller anden interessent, og Primetime behandler personoplysninger om dig, så giver Persondataloven dig en række rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at anmode om begrænsning behandlingen af de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Hvis du meddeler os, at oplysninger er forkerte, så retter vi dem.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os på: hello@primetime.dk

Når du søger job hos Primetime medfølger særlig instruks om, hvordan du kan rette og slette de fremsendte oplysninger.

Primetime har implementeret organisatoriske og tekniske rutiner, som sikrer, at Primetime til enhver tid lever op til gældende lov og udstukne retningslinjer fra tilsynsmyndighederne. Primetime tilser, at det kun er uddannede medarbejdere med særlig tilladelse og for hvem oplysningerne er nødvendige for at løse opgaverne, der kan tilgå personoplysninger. Personoplysninger, der behandles i fysisk form, typisk printet, er sikret med adgangsbegrænsning i aflåste skabe, ligesom en ”clean desk policy” er introduceret. Personoplysninger, der behandles i elektronisk form, er sikret gennem tidssvarende IT-mæssige sikkerhedsforanstaltninger, herunder – men ikke begrænset til – adgangsbegrænsninger til systemer og drev, aftalte backup rutiner, personlige login til drev og pc samt implementerede sletteprocedurer i henhold til de til enhver tid gældende lovkrav. Alle medarbejdere uddannes i nærværende politik, og Primetimes ansvarlige ledelse gennemfører jævnlige ledelsestilsyn med, at vores medarbejdere og leverandører efterlever politikken.

Primetime benytter databehandlere
I den udstrækning, at Primetime benytter underleverandører til behandling af personoplysninger, indgås databehandleraftaler jf. de til enhver tid gældende krav. Primetime benytter databehandlere til løn- og rekrutteringsadministration, fakturahåndtering, IT drift og udvikling, datahåndtering i forbindelse med analyser samt enkelte freelance eksperter.

Revidering af privatlivspolitikken
Primetime forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Klageinstans
Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet, databeskyttelseslovens § 39, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 77. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Databehandlere og klage

Nyhedsbreve

Når du samtykker til at modtage vores nyhedsbrev, gemmer vi personoplysninger om dig. Formålet er at kunne afvikle events praktisk og sikkert og at kunne tilpasseindholdet efter deltagerne. Vi gemmer følgende oplysninger:

Navn
Titel
Organisation
E-mail.

Primetime anvender webbaserede tjenester som Mailchimp og Eventbrite til at håndtere tilmeldingsflows og gennemføre analyse. Data gemmes på disse løsningers servereinden for EU eller inden for Privacy Shield samarbejdet og videregives ikke.

For alle typer af personoplysninger, hvor Primetime er databehandler eller dataansvarlig, gælder der, at når det er muligt ift. formålet gemmespersonoplysninger i anonymiseret form. Data slettes, når der ikke længere er et sagligt formål til at gemme dem, medmindre andet følger af lov.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til voresbehandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettighederskal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selvrettet.

Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig,inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.