Afrapportering: Fra data til indsigt

Sådan sikrer du den bedste performance

Asta Gad Jarlshøi

project associate

Ann-Sofie Bøgelund

lead digital advisor

 

Hvordan sikrer du bedst muligt performance i dine kampagner? Udnyt dataen!

Det er langt fra nok at kunne lave kreative og gennemtænkte kampagner. Afrapportering er og forbliver nøglen til at sikre, at kampagner ikke kun er iøjenfaldende, men ligeledes er effektive og når ud over rampen hos den tiltænkte målgruppe.

I Primetime opsætter vi altid vores performancemålinger eer BMP-frameworket: Business metrics, Marketing metrics og Performance metrics. Business metrics omhandler kampagnens overordnede formål. Skal vi skaffe flere ansøgere? Branding? Salg? Eller noget erde? Marketing metrics omhandler de strategiske opsætningsvalg og målepunkter såsom rekruttering, synlighed og adfærd. Sidst bruger vi performance metrics til at dykke dybere ved at måle på klik, visninger, CPC, CTR mm. Målepunkterne er gensidigt aængige; performance-målepunkterne skal understøtte marketing- målepunkterne, der igen skal understøtte business-målepunkterne.

Og hvordan kan du så måle på indsatsen? Her kommer fire takeaways for, hvordan du bør arbejde med måling og performance.

1/ Kontinuerlig optimering

Med realtidsrapportering kan kampagneindsatsen optimeres og tilpasses løbende, så det sikres, at annoncekronerne bliver brugt mest effektivt. Ved brugen af live dashboards kan man inviteres med ind i maskinrummet og følge performance af ens kampagner lige fra launch til kampagnens allersidste dag. Afrapporteringen giver dermed mulighed for at evaluere, hvordan kampagner præsterer i forhold til de opstillede KPI’er ved at identificere, hvad der har fungeret, og hvad der skal gentænkes til næste gang.


2/ Maksimering af mediebudgettet

Ved løbende at analysere kampagnernes performance kan man identificere, hvilke kanaler, formater og annoncematerialer målgrupperne interagerer mest med. Den konstante monitorering sikrer garanti for, at man anvender mediebudgettet mest optimalt, og erfaringerne fra den løbende optimering er guld værd for fremtidige kampagner.

3/ Unik målgruppeindsigt

Gennem afrapportering kan der opnås et dybdegående indblik i, hvordan målgrupper responderer på forskellige budskaber, kanaler og tilgange. Denne indsigt giver mulighed for at udvikle en strategi, der er baseret på faktiske data og resultater i stedet for at hvile på mavefornemmelser. Ved at bruge data til at informere strategien kan man således målrette kampagner mere præcist og opnå bedre resultater.

 

4/ Byggesten til fremtidige kampagner

Afrapporteringer spiller en afgørende rolle i at skabe et solidt fundament for fremtidige kampagner. Ved at analysere resultaterne af tidligere kampagner opnår man værdifuld viden om, hvad der har fungeret godt og knap så godt. Denne indsigt giver mulighed for at identificere mønstre, trends og tendenser i målgruppers adfærd og præferencer, som kan inkorporeres i kommende kampagneindsatser.

Afrapportering er således ikke kun en opgave, der skal udfyldes. Det er en helt igennem afgørende faktor for, at kampagner oplever succes. Ved at investere tid og ressourcer i afrapporteringer kan man løfte sine budskaber til det niveau, de fortjener.