Sundhedsstyrelsen

En af os

Oplysningskampagne

 
En halv million danskere lider af en psykisk sygdom, og over halvdelen af alle danskere er i berøring med psykisk sygdom som pårørende. Men selvom psykisk sygdom er et helt almindeligt fænomen, er emnet stadig meget tabubelagt.

Psykisk sygdom er mere udbredt end mange tror

Primetime har udviklet den nationale oplysningskampagne ”EN AF OS” fra idé til eksekvering. Indsatsen har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark for at gøre det lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som ”EN AF OS”.

Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring i Danmark. Faktisk rammes en ud af fem danskere af psykisk sygdom i løbet af et år. Vi har udviklet også et website, der skulle oplyse danskerne om det. 

Pårørende har altid en stor betydning

Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring i Danmark. Faktisk er en ud tre danskere pårørende til en person med psykisk sygdom. Psykisk sygdom vedkommer derfor os alle.

Vi har udviklet også et website, der skulle oplyse danskerne om det.

Et stært & stort netværk

Bag kampagnen står et stærkt og stort netværk, Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af parterne: 

Sundhedsstyrelsen

Dansk Regioner

Trygfonden

PsykiatriNetværket

Psykiatrifonden

KL

Socialstyrelsen

Komiteen for sundhedsoplysning.