hillerød forsyning

adfærdsanalyse

 

Formålet med denne indsats var at hjælpe Hillerød Forsyning med at afdække og forstå Hillerødborgernes holdning til separatkloakering. Arbejdet danner grobund for strategien i forhold til udbredelsen og accepten af separatkloakering i kommunen. 

Primetimes mixed-methods setup med ekspertinterviews, etnoraids, kvalitative interviews samt en befolkningsundersøgelse gav Hillerød forsyning værdifulde indsigter om borgernes adfærd, opfattelser og holdninger til udbredelsen af separatkloakering. Indsigterne og anbefalingerne deraf klæder Hillerød Forsyning på til at kunne tage næste skridt i separatkloakeringen af kommunen.