hveiti

videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet

vcøb

Strategi, vidensformidling, hjemmesideudvikling, visuel identitet

 

Byggeriet står for 30% af Danmarks totale CO2-udledning og 40% af affaldsmængden. Det giver branchen et af de største potentialer for at opnå klima- og miljøbesparelser ved cirkulære forretningsmodeller. Men det kræver øget genbrug og genanvendelse og en mere klima- og miljøvenlig forvaltning af de tilgængelige ressourcer, og der er behov for en fælles indsats fra alle byggeriets parter og et opgør med vanetænkning. Derfor arbejder VCØB for at samle byggeriets aktører om løsninger for at udvikle markedet for cirkulært byggeri.

Logo
Folder
Folder
Plakat
Roll-ups

Siden 2016 har Primetime været en del af konsortiet bag VCØB sammen med bl.a. Teknologisk Institut. Som ansvarlig for videncentrets kommunikation bidrager Primetime til at styrke videns- og erfaringsudveksling til og mellem byggeriets aktører. Primetimes arbejde indebærer udvikling af strategi, visuel identitet, hjemmeside, nyhedsbreve og indhold til sociale medier samt formidling af viden om alt fra selektiv nedrivning til ressourcekortlægning.